PISMA Ćapalo me

0
Ćapalo me Pinku je fjakaležim ka dlakažute novostinadijem na ostislušam grdelineajime milinešuška štramaci češki pramacstižu s morafriganih boraćapat će voduu lešo hodupunit će jamuseptičku...

Fatureta na kondutu

0
A kal smo već kod neugodnih momenti, da podilim jednu štoriju od nase par godišć. Oblejali smo se vanka mista u gostima u jednega đogadura. Loka sam...

Švicarac na bičikleti

0
Nerva me je Švicarac s bičikletom. Nerva me je i opet me je nerva. To je ona raca ča điraje, gleda čagod ukrest, a i kojoj šinjorini...

Prati sam je doma

0
Sinoć sam bi bacit parangal, nako friško iza janjetine, da vidim hoće li se koja farabutica ćapat. Ušesta sam se, s Jurom Fekalonon sam izi dva i...

Nesrićo, nađi si žensku!

0
"Nesrićo, nađi si žensku!", besidi mi mater jutros. "Ma molaj me ma, tek sam se diga, ne znam di sam, triba bi opet brojat...

Mister od škrape

0
Sal kad sam vidi mistera od škrape mogu umrit. On se komodaje na škrapu, a ona ga slikaje. Prvo sedi i gleda jubavno u kontenjer. Njemu je...