test
Čakavska satira Šjor Farabuta - Vanka škvare u reoplanu

Čakavska satira Šjor Farabuta: Vanka škvare u reoplanu

0
Bi san nase pusto godišć u Japan. U reoplanu nisu jemali normalne bevande pa me tokalo lokat bire. A zač sam loka? E od muke.. od muke. Od cilega reoplana najdebji bahić je mora vazest katrigu kraj...

Čakavska satira Šjor Farabuta: Makakade oko osobne

0
Dojden na šalter u panduriji učinit osobnu.Dajen staru na uvid.Gospoja gleda adresu i pita je još stoji.“Gospojo stoji mi ka bandira!”, govorin. Smije se. Da ajme ča san vražji.Pita me broj mobitela di će mi doć...

Čakavska satira Šjor Farabuta: Regule za prvu večeru

0
Prva večera je prilika da se ostavi lipi dojam na šinjorinu pa evo par reguli ča more pomoć u temu. 1. Probužane mudante ostavit za posjete općini i poreznoj, a za vu priliku vazest nove i razguzat...