test

Čakavska satira Šjor Farabuta: Regule za prvu večeru

Prva večera je prilika da se ostavi lipi dojam na šinjorinu pa evo par reguli ča more pomoć u temu.

1. Probužane mudante ostavit za posjete općini i poreznoj, a za vu priliku vazest nove i razguzat hi maškinavanjen dva dana pri da posli ne grataju intimne zone

2. Pogulit, pokosit i obrijat bikini zonu

3. Svaki dan do večere stat na glavi pol ure da drob gre veće u prsi

4. Vazest kanavacu u zadnji žep od gać da se vidi mot đogadura od peki i gradeli

5. Bacit par bićerini mušća u se, na se i podase

6. Ukrest koju rosulicu kad se gre po šinjorinu, obavezno se nabost na draču da jema ča ćućat i svakako glumit palega borca

7. Kad se ugleda šinjorina, reći joj da oduzima dah ka but s kumpirima i mladon kapulicon

8. Kad se hodi u konobu ili restoran, učinit fintu ka da nisi nikad od tote izlazi ka žbativena pantagana i afanavat se kako je sve lipo romantično

9. Ne naručit mašur spize

10. Ne brisat se sa tavajon i koltrinon

11. Kad se ćuća košćica ne blejat u šinjorinu strasno

12. Ne mazat joj masnin rukima žuje i kurje oči

13. Ne naručivat veće od tri litre vina po glavi jerbo je šesna romantična večer

14. Većinom se hihotat na njene beside i stat kuco ako pita obo interesima i guštima

15. Ne zalivat falše cviće u jeruli kraj stola

16. Kad se plaća večera iz portafoja vaja ispast slika Bogorodice i druga Tita, da se vidi na koju ješku se ćapaje. Ako na prvu onda počet obo nonotu zvonaru i kampanelu, ako na drugu onda o babi prvoborcu i potribi bratstva i jedinstva ususret škuribandi

17. Povest šinjorinu u đir uz more i ne zviždit

18. Ne tuć kartušinu s tleha nogami

19. Nać šentadu i butat bokun kartušine da šinjorina ne dobije upalu prostate

20. Nikako ne ukjučit centrifugu čim se sedne

21. Ne tiravat joj rukima ariju od mušća pod nos

22. Ne hvalit se mudantima

23. Ne iškat šinjorinu da popipa bruh

24. Ne oblančavat ni sebe ni nju

25. Zatvorit oči, otvorit justa, prignit se napri i pomolit se Bogorodici i Titotu da će čagod uletit u justa a da ni gundej oli smrdljivi Martin

Frnjokule Šjor Farabuta

Slaven Vujic
Slaven Vujic
Award-winning author writing non-fiction, fantasy, mystery, romance.

Čakavska satira Šjor Farabuta: Vanka škvare u reoplanu

Bi san nase pusto godišć u Japan. U reoplanu nisu jemali normalne bevande pa me tokalo lokat bire. A zač sam loka? E od...

Čakavska satira Šjor Farabuta: Makakade oko osobne

Dojden na šalter u panduriji učinit osobnu.Dajen staru na uvid.Gospoja gleda adresu i pita je još stoji.“Gospojo stoji mi ka bandira!”, govorin. Smije se. Da ajme...