Vrime nas zajebalo

Iz mojih kroniki ča hi pišem kampanjski, kako i živem

“Oberavili su mi prijateji. A ja uvik isti. Nima ve nikih cabal, a druga su rodila nevojnim jadom u štajunu lišega švoga. Ribaru jemadu veće bori, a njihovi brodi veće friži na provi. Nike dične zgrade i škule su sad obišeni grebi spomena, čunki zgužvanih ka stare foje. Stari puti nisu ve. Izmaškinani su i ištrigucani luksuzni pogledi na more, na nevoju betežne borovine ča nam je davala liti hlada, a zimi ćut doma. Otupile su motike. Sve pasaje. A ja uvik isti.Kako se đogadurski lažem. Navika sam se, veleti štajuni sam prijatej s vrimenom ča je zajebalo svakoga.”

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here