Teško pošćeru po dentjeru

Postman carrying a letter

Došla se kuma Keka rasfriškat
skinila robu i išla se banjat
jušto je izvadila dentjeru
kad se tokalo javit pošćeru
a dentjera sva vražja bila
i u čas joj na dno potonila
klela kuma Keka ovi dan grub
ali zaludu joj blejat bez zub
viče bidna pošćeru da skoči
a on u afanu izbeči oči
pensa da će po njemu slinit
i ko zna ča u more mu činit
skužajte Keka nisam od tega
a ni nika volja baš ni njega
govori joj tako s kus fjake
a njoj bidnoj snervale se dlake
fufla u brk dođi dišperadunu
ča stojiš ka periska, cukunu
ispali su mi zubi u salbun
a tebi crne misli ka garbun
u ti moment doša šototajer
i proguca žlepu ka voajer
skuzi šinjora evo vam zubi
uimeoca ča ste vako grubi
kuma Keka tumbala dentjeru
i kacala šugaman pošćeru
i onda onako puna bisa
prnila jidno iza tamarisa

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here