ŠJOR FARABUT Teštament kume Jurkota

U ovi betežan čas dok još nisam cili pošempja u ovoj ludoj fameji, sastavijen svoju zadnju voju pa kome pravo kome krivo jebe me se živo.

Kuća neka gre mojoj Mariji za svu patnju da je barenko fudran bloketima. Sinovima haharima gre kurac od ovce vezano uz matune i blokete ča su mi pasali kroz znojave ruke.
Morete iz kuće vazest jušto kola od špahera.

Najstarijen sinu Frankotu ča mi je najgore ispa, gre Kašeta puna borovine i drače, pa neka se okolo nje do greba kara s onin pizdunon Antukoton. Ostavijen mu i karte za briškulu koje su svidok da sam ja najveći đogadur na karte u kuću i da mu ni palo na pamet veličat svoje ime kraj mojega jerbo ću ga okrpit bumbižon i lampanjen s onega svita.

Srednjemu sinu Kekotu ča mu je Mare uštimala ime po nonotu na čihovu se racu i uvrga za hodit na bale s đavlima, ostavijen Budalašicu, ogradu ča je kroz kolina uvik tokala mone i redikule iz fameje. Svaku budalu ča gre u otu ogradu vaja dobro opremit pa Kekotu gre i cili alat ča ga jeman odispod skal. I mišalica ča je u Bepota već dva godišća, za ča merita pest u temple.

Najmlađen sinu Perotu gre najmanja ograda Mukotrpa. Pere sine, neka ti stari Ostoja ukaže di je ograda, da možeš onda vodit na tim bilding ote svoje poteštate, doture i druge duperatore kularini ča si hi avanca u velemu gradu na vele škule za koje si mi dušu ćuća deset godišć. Koliko ti je durala vela škula tokalo bi te zvat Veli Pere.

Jedinu ogradu u kojoj san jema voje lavurat ostavijen ćeri Antoneli. Nemoj da mi na Palac gredu pizduni, ćerce. Muž ti ne vridi vragu bokun tako da je ovo i befel da se ograda nikad ne proda radi njegovega plandovanja vengo neka se ćapa posla.

Šjora Fanici gre jaketa ča mi ju je okratila tako da sam na žurnatu pari ka Spajs Girls.
Juri Fekalonu gre marenda na moj račun digod oće jerbo je bi pravi drug po konobima.
Mari mojoj gre vična jubav, a ovin drugin  ženskima ča sam ih ćapava i ča me se nisu mogle zasitit oću reć da će mi se za njih  dignit i sa drugega svita.

Vako kad san fini zadnju besidu, gledan kako će sve poć u kurac bez mene pa ću gledat ostat živ još koje godišće. Sad kad san išeka švog ovod, ćutin se bokun boje.

Furbarije šjor Farabuta / u prodaji 2021.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here