Šaptači kapulama i jajima

Bi sam u butigu. Ispri mene je jedna starija gospoja dezifincirala ruke, noge, vlase, žvala, boršin, postole. Ka da je došla iz Republike Corona. Biće mislila da je mukte mušć. Baci sam i ja bićerin apoteke po rukam i iša vazest čagod vrdure. Ispri mene opet gospoja. Pipa svaku kapulu ka da jim šapće da vidi hoćedu se zažutit kako Bog zapovida. Zadi sam bokun karote za fjanak i gren daje, a niki potlošeni meštar okriće jaja. Nakon šaptačice kapulima, šaptač jajima. Pitam ga meštre jesu ta za na oko. Špjegaje da je vaze jedno naciklo pri šetemanu dan. Bome meštre u ovu uru nisu samo jaja nacikla ovod, pari mi se.

Na kasu sam vježba skok udalj. Deboto dva metra. Kako je bila gužva, poče sam kašljat, šmrcat, gratat se, hizat, zviždit ka kupus. Ka da je niko baci crveni tapet ispri mene, fala lipa. Nigdi nikoga. E.
Ča ćete, socijalno sam dežgracjan.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here