Lampa, grmi, jidno dažjibode kap ka rog vražjidažja mi pune škašelejerbo gren brez lumbreleLije voda ka iz kablaa ja se sakri ispo cablaprima meni gre dušicajedna injula MarušicaAla hod pod lumbreluakoštaj rosnu bekinelušpjegaje mi Marušača je zovem...

PISMA Škoj na suzi

0
More kuha pod vaporomnoštromo se inbukaječa je sunce dalo zoromsada bura rasfriškajeKontra vitra srce vriloplesti vlase s jarbolatebi oće morska viloprid kojom je duša golaKontra bure i jacerevrh burdiža kožodercavidin dvor svoje matereU očima punim soliškoj na...
Danas je izborni mukoboj sutra biće huku tikvi se žere ćukko će dobit veće rukča hi diže šempjan pukdokli ne ižginca kukza kapulu oli za lukisti je to kurbarlukjoš me veće žere ćukjema li infetanih ruk
Doša je u misto Pereča materi šolde žeresvaku malo gre u Švabadrito kraj Dugobaba.Za mater je u Njemaškuma Klausu grata maškuušestaje mu i buškeu žurnati vele šuške.A kad se u misto vrnena justa velu laž prnešpjegaje da...

PISMA Brontula

0
Eno pena san intra Brontulu,gore nego da sam ji ventulu.Naguca me šempji i ćakulio pantagani u svakoj škatuli.Znan zikve di spidu dišpetii dižu se ka paradižeti.Znan di i ko vonje po friškinii di motike ljubidu maškini.Sve znan...

PISMA Noćni vrduni

0
Poškurili su se boti brodima ca se jube, nema zog već baloti laškale su riči grube. Na rivi ćakulaju vali obo dalekim rivama slano vonjaju u kali za dišpet mrtilama. A ti i...
Bilo da sidnem na škrapu il’ se opružim pod pinjol ni kartulinu ni mapu ne triba mi duše jarbol Tu sam u raju crcajki di mi je ime zvala nona libar ruzinavih bajki špjegaju nonota zvona Dil...

Jutica

0
JUTICA Pasala je priko rivemoton jute kopriveni se nikog obadalanjanci na čas fermalaštedila je na milostilagodna svoje lipostini nikom dala ni trenaputena cila i paprenavitar joj je mrsi vlasekada je on oće za seal...

PISMA Ćapalo me

0
Ćapalo me Pinku je fjakaležim ka dlakažute novostinadijem na ostislušam grdelineajime milinešuška štramaci češki pramacstižu s morafriganih boraćapat će voduu lešo hodupunit će jamuseptičku dramuprnit u jogida restu rogileć ka muflonblejat u plafonča je...
Došla se kuma Keka rasfriškatskinila robu i išla se banjatjušto je izvadila dentjerukad se tokalo javit pošćerua dentjera sva vražja bilai u čas joj na dno potonilaklela kuma Keka ovi dan grubali zaludu joj blejat bez zubviče...