Stranka MRŠ je u suradnji za Zahodom za javno zdravstvo učinila ovih par reguli kontra sile, mraka i korone nadasve. Šinjorine svitujemo da ve ne pilaju brke jerbo infetane kapjice se trapulaju na...
Ovo je moj anđel Vito i ovo je jedan od ritkih letrati di pozira mirno ❤️Reka mu je njegov pape da ćemo s ovim librom provat nasmijat jude, a šoldima od libra kupiti "ljekiće" za Vita. Svega...
E a ne bi ja bi Farabut da nisam stavi ovi bokunić guzice za naslovni litrat. Skužajte narode, ni me za krivit, oto je prva stvar ča ti Gugl išeka iz svoje pameti kad butaš rič "guzica"...

Falše beside

0
Vengo, pari se da ćemo zbog kuge vo lito gledat većinom ZG auta po lipoj našoj Dalmaciji. Furešte nećemo moć must kako toka po uzancama farabutizma, pa ćemo morati učinit sve da se domaćim gostima lakše snać...

Ja, karneval

0
Bi sam u veli grad karat se na sud. Špegaje gospođa buljotužiteljica da sam veli farabut i lupež. Jerbo, rekli su joj tako. A mi živemo u demokratskem svitu di svaka pizdun može reć drugome da je...
Se sam na kafu u Leđero jer mi se leđera. Sad će niki skočit i špjegat da se reče "kava" ča i je u Spli i okolo, ma je bodulska sa F i to tvrdim. Sea sam...
Ča gremo bliže Božiću, sve manje špjegamo o Bogu, a sve veće ga gledamo uresit. Furbastog li vrimena. Doć će vrime kad će se i Isukrstu stavijat rećine i kad će bidan nosit boršiniće i šjalpe na...
Danas se spominjemo svetega Mikule ča je tamo pri 1700 godin bi čudotvorac, humanitarac i vela persona, a danas je svetac ča puni bičve. Tega velega čovika malo tko spominje zbog čudes ča je čini, a spomendan...
Crni petak je. Pizdarije ča su poskupile 1600 posto će se danas cerekat uz popuste od 50, 60 posto. Homoća mone i cukuni u butigu, evo gre Sudnji dan! Ča sve neće Đava smislit za išćućat patakune...