Pensam ništor da su stari Grci akoštali na For jerbo su im se ispraznile demižane, a na putu do sunca For blišći i škrapom i zemjom i buškom. Pari mi se vele mudro da je niki Grk...
Skradinski rižot jema poseban ćut, špjegaju da je riceta oriđinal. Za prste je polizat. A jušto tako poseban ćut jema i naš spliski grdelin Marko Pecotić Peco nakon kojega bi si najradije liza uši. E, tako dobro...
Je, bome je lipo vidit čagod šesnega u pjatu. Bome je lipo vidit i sve no okolo pjata, sve no ča se ji sa bande i ono ča se toči u žmule. A bome najlipje je vidit...
Kad su još Mleci po svojim galijama parićavali morsku spizu u bronzinu oli kotlu (busara, buzzara), siguro nisu pensali da će se vikovima posli ista ta spiza jist sa istim guštima. Niki ćedu reć da je buzara...

Vrime nas zajebalo

0
Iz mojih kroniki ča hi pišem kampanjski, kako i živem "Oberavili su mi prijateji. A ja uvik isti. Nima ve nikih cabal, a druga su rodila nevojnim jadom u štajunu lišega švoga. Ribaru jemadu...
Lampa, grmi, jidno dažjibode kap ka rog vražjidažja mi pune škašelejerbo gren brez lumbreleLije voda ka iz kablaa ja se sakri ispo cablaprima meni gre dušicajedna injula MarušicaAla hod pod lumbreluakoštaj rosnu bekinelušpjegaje mi Marušača je zovem...
Stranka MRŠ je u suradnji za Zahodom za javno zdravstvo učinila ovih par reguli kontra sile, mraka i korone nadasve. Šinjorine svitujemo da ve ne pilaju brke jerbo infetane kapjice se trapulaju na...
E a kako je nasta šjor Farabut. Prvo su nastale štorije koje san pisa bezveze da malo možjane lavuradu. Leža sam na kauč i timbrava slova po mobitelu, a mater mi je brontulavala da gren iškat žensku,...

PISMA Škoj na suzi

0
More kuha pod vaporomnoštromo se inbukaječa je sunce dalo zoromsada bura rasfriškajeKontra vitra srce vriloplesti vlase s jarbolatebi oće morska viloprid kojom je duša golaKontra bure i jacerevrh burdiža kožodercavidin dvor svoje matereU očima punim soliškoj na...
Vengo, znate da sam bonkulović, ma sam u kužini inkantan kad vaja dat truda po tećama. Dobar sam jedini za izist i frnjokulavat.Vako na dan kad jimo ribu, za večeru guštam u pjatu intrat slane srdele. Ove...