REGULE Za po crikvi

Vaja uvik inkolat ugodno s korisnim.
Ako je korisno poć se laškat griha, ne znači da ne more bit i ugodno za vazest koji punat u šesnih šinjorini ili za štrocat nečastive.

 1. Uredit se ka za sastanak komiteta
 2. Namušćat se da ženske na grih potežeš
 3. Naučit dil pištule napamet
 4. Na ulazu u crikvu poškropit se, a puno veće poškropit veće grišnike okolo sebe
 5. Sest kraj šesnih šinjorini da se duhovno obnove kraj vrile napasti
 6. Kukvižama bečit oči i beljit se da se zlamenuju od makakadi
 7. Ako prneš ukažiješ svima na vega ispri sebe
 8. Kad se daje lemozina izvadit dvista kun i ventulat se, a tumbat munitu unutra
 9. Ako ko hripje, reć časni da ga raskuže
 10. Za vrime pištule blejat u plafun ka prorok i ponovit no ča si doma naštrebeta
 11. Kad se pruža mir, migat šinjorinama furbasto
 12. Kurjožama pružit mir s gadljivom čunkom
 13. Kad se moli Ispovidam se, pitat najšesniju šinjorinu da kad misli sagrišit vrlo mnogo jopet
 14. Kad dojde ni dil “moj grih, moj preveliki grih” tuć se pestom u glavu ka za domovinu s Titom
 15. Reć kojoj šesnoj šinjorini da jemaš biblijsku grupu obo janjčićima i vinu subotom
 16. Pasat kraj kurjožaci pri pričesti i reć čagod klingonski ili na sanskrstu
 17. Zapivat Hej Slaveni da vidiš jesul živi, a onda reć da peškaješ kandidate za dešvavanje đavli
 18. Kad se kleči šinjorinama dat šudar od HDZa da im čuva kripost kolini
 19. Ako vidiš da se koja šinjorina afanaje virom, reć da ti je bižnono bi major u križarskoj gveri
 20. Naukovat braću da grube sestre po Isukrstu su bližnja svojta u prvo kolino, a da šesne spadaju u šesto kolino i da hi ne triba gledat ka fameju

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here