Neka vam je vični smih, barba Smoje!

Se sam na kafu u Leđero jer mi se leđera. Sad će niki skočit i špjegat da se reče “kava” ča i je u Spli i okolo, ma je bodulska sa F i to tvrdim. Sea sam i naruči dvi kafe, jednu za mene, a jednu za jušto nikoga.

A jušto oti niko je čovik ča je napisa Velo i Malo misto. Spli je propja zaudobi barba Smoju, čovika ča je napisa najgledanije domaće serije ikad. I ne samo to, barba Smoje je napisa pun bavul štoriji, pune škafete libri. O Ajduku je najveće štorije napisa on. Ako ćemo bit bokun furbasti, reć ćemo da je tada deboto Ajduk zadnji put i bi veli prvak. Strikana, Meštra, Feratu, Inženjera Duju i još cilu klapu domaćih likova smislila je uzvišena pamet barba Smoje. Toka me reć da je Smoje osmisli cili jedan Spli, ali je on nestaja sa Smojinom junošću.

Ča je ti veli čovik učini da ga vojeni grad zaboravi? A jušto tako i škoji koje je posebno voli. Znate ča je učini? Napisa je par štoriji protiv rata i Hrvatske kakvu danas jemamo. Danas je dozvoljeno pizdit obo svemu ča ne va, demokratski se posrat da prostite iza svake crveno-bile kockice. Svaki pizdun danas more reć da je država govno, da nas vode lupeži. A kad je barba Smoje to pisa početkom devedesetih onda je bi državni neprijatelj i Jugoslaven.

Čagod da je bi, on je dite Splita i varoške kale su njegov krvotok, a sveti Duje njegovo srce. Reka bi barba Smoje da ne viruje u pakal i raj, ma da viruje u svetega Duju ka uzvišenost ča bdije nad ludim cirkusom. Pizdite ča hoćete, ma je barba Smoje voli Spli, škoje i cilu Dalmaciju veće bilo koji Hrvat ča je kockastih friži ispuza odiza gomile devedesetih. Voli je Split i Dalmaciju do mire da se kontreštava sa svime ča je vonjalo na rat, jerbo mu je ka svakome normalnome čoviku bilo žaj da junost umire s ponositom čunkom u blatu i šporkici. Ve je tad barba Smoje zna, a vidi je veće gveri od nas, da se oni vražji rat vodi za gospodu, a da će malega čovika tokat greb ili nova bandira za život. A od bandire se ne žive.

Je se barba Smoji može ča prigovorit? A bome da može, provajte pisat 50 godišć i da vam se nema ča zamirit. Bilo je štajuni di se ni složi ni sam sa sobom. Čovik je bi, faliva je, ali puno veće je čini punte. Ali nikad, nikad, ni pisa lišine. To ča je zna štrocat i štucigat oholice, veće je umjetnost nego krivnja.

Ča bi danas barba Smoje? Kad svi pjucaju po vlasti, on bi se siguro pita ča se dogodilo vemu narodu i kako je izgubi batudu i vic. Veće bi se bavi malim judima i onim od čega su betežni, vengo pokondirenim tikvama na vlasti. Njegov ćut za čovika je bi maestralan i danas je tako ništor nasušno potribno. E da nam je danas barba Smoje, da nas vraćije na ono ča ve nismo.

A ko je za me barba Smoje? Ka ča vidite, kacajem se u našoj lipoj besidi ča je u velom fortunalu cerekavih trbušni propja potonila na dno. Dajem si truda da govorim ka moja nona, a da mislim ka barba Smoje. Za učinit dobru štoriju na čakavici tribaš slušat svoju nonu i nonota, a gledat di je gleda barba Smoje. A on je uvik gleda u čovika, u žuje od frižate, u pot od ložja, u kartušinu i balegu ča je škovacini špugaju. On je gleda di se tuguje, lavura i smije. Gleda je u život malega čovika.

Za me je najveći đogadur na zogu dalmatinskih štoriji. Baci je balote za pamćenje. Nike je dobro uvaja, a s nikima je bome dobro bombiža. I dokli god budu govorile balote, zog će biti živ. A barba Smojina partida neće nikad svršit, jerbo obo tome kako je on igra će se špjegat uvik. On je sin Splita, otac cile jedne Dalmacije ča žive u velim i malim mistima. Sad bi me ukori jerbo je mrzi titule, no barba Smoje skužajte ča sam vaki farabut i ča ću vam reć:

“Počivajte u kraljevstvu smiha, zaslužuli ste se vično cerekat kroz fumadu Vaše španjulete!”

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here