Mudante na brujet

Nima puno šetemani otkad sam se dobro inkarta u konobu. Dva i dva kila, pa još bokun i adio pameti. Dok sam fjancima mirija kalu, naleti sam na šjora Fanicu Sekjuriti koja je ka sokolić, sve vidi i čuje. Rekla mi je di mi je kuća.

Od konobe do doma me ćapala vela debuleca jerbo sam hodija na noge bar kilometar veće nego inače. Dok sam hodi uzbrdo, misli sam na blitvu ča je ostala od obida i kako ću se pokodušit u nju. Uša sam u kuću ka fazan u kukuruze kad iške divlju kokošu. Mater je sva srića spala, pa sam bez puno beside ariva u kužinu. Vaze sam teću, pjat i uje. Sea sam na teracu u mrčinu, dobro sve posoli, iskreni u pjat i poli ujem. Slina mi je navrla ka dažd od miline. Zagriza sam utvrdo, ma računam da sam se obleja i da su mi justa mlohava. Grizem i žvačem ma se blitva ne da, bori se ka ždribica kad je stisknem uza pinjol. Pale su mi force i samo sam sve vrati u teću i iša spat.

Ujutro me mater pita da ko je soli i ujem poliva majicu na špaline i mudante od tete.

Jebenti neću sve, tot smo. Štedi se na makini pa se roba lešaje u teće. Bome sam joj razgazi mudante.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here