Jebenti izbore

Bižća. Ispizdili su mi izbori glavu. Sanja sam Katarinu Peović kako u crvenom trlišu s titovkom na ćiverici mi piva Tomsona u konobu, a za ples me peškavala dama ča ne znam je spada u sisavce. Ne mogu se rišit misli o đogadurskim motima u balima od šjore Anke Mrčine Sataraš, to je ka da si bovan stumbula na balinjere niz šoder. Onda je počela Kninska kraljica na ča je šinjorina Peović počela kalavat trliš i vezivat crvenu kanavacu oko ćiverice. Ja se pitam da jebenti a sam se i u snu obleja priko mire, pa ni vo moja bandira đavli jedni. Ja nemam bandiru, a jopet jemam sve bandire na šufit. Kako je koji junak iz fameje zajidri put svetega Mikule na vični pižalot, tako je u bavul utira bandiru. Gre san daje i ulizi u konobu Njonjo pijan ka šlapa i to otvorenih just ka češka boroleta. On je poče pivat za maršala Tita junačkega sina. Ja gledam u žmul da mi nisu tumbali španske patataže pa me jebedu. Šinjorini Katarini odma udrila kosirača obo čekić. Ni mi se parila ni nešesna nako. Mora da je do vina, ma sam se ka bik zahiti na to crvene mahrame. Ćuti sam da ne vladam tilom, da mi je sve omlohavilo kako sam joj bi bliže. Ka kad ukažeš Supermenu oni kus zelene stinje. U glavi mi bumbižaje glas od Tuđmana da išken žensku.
Otvori sam jutros oči ka potan puh pod lampadinom. Vraga izili izbori.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here