Regule za prvi randevu

0
70

Farabut je obično vanka regule, znači zna sve ča ne valja! No kako u mistu jemo puno onih ča iškedu ženu, evo par reguli da im se najde pri ruci kad gredu sa šinjorinom vanka:

1. Oper se, jerbo njuše bolje od njemačkih ovčari

2. Bac dva bićerina mušća pod pazuhe

3. Bac još dva bićerina mušća pod pazuhe

4. Ostriž nokte, jerbo vidi ka sokolić

5. Glum da nisi cukun

6. Ako ćeš je zvat na piće, računaj da šinjorina ni đogadur s balotih i da ne triba istrest demižanu u sebe

7. Ako ćete jist vanka, računaj da perun i žlica nisu ukras i da ne treba s rukam kusat

8. Da nisi izi šest kutli fažola ka doma

9. Ne govor punih just i ne pljucaj koščice prima njoj

10. Ne gađaj konobara krpon, a istu ne vezij okolo glave, jerbo još ni pir

11. Ne rutavaj, ne mora zna da si bariton od spize

12. Ako ćete poć u đir, ne tuljaj se ka muzgavac i ne hizaj

13. Pazi da ne pasa priko drače, nisi na ložju

14. Ako sednete na šentadu, nemoj blesit u nju nego gledaj u zvizde

15. Ako ima rećine, ne čin joj frnjokule

16. Ako je sela na hladno, nemoj joj reć da će dobit upalu prostate

17. Ako se triba jubit, zatvor oči, otvor justa i ne bali

18. Ne griz, ni šinjorina panceta

19. Ka pravi farabut poj krest trišnje za nju, ali da je nisi gađa sa cabla

20. Ako ćeš je zvat doma, ubij sve vonje ča su bili nase 15 godišć, jerbo ćuti veće vengo ultrazvuk