Posraću ti se u podanak

0
86

Došlo je vrime kume Frankotu da na tri sina podili svoje stanje i imanje.

Franko: Ala sinovi moji da čujen koji bi ča

Juro: Meni maslinada jerbo sam čisti masline sam ko pizda

Fabe: Ka radiš u komunalno, ča ti je metlu zaminit kosiračom

Miro: Oćeš kurac, veleti san vrići na škinu prikobaci na dravuliku. Ja san najstariji, meni masline a tebi vrhovina!

Juro: Di si bi kad je ćaća zva pri šest godišć za brat masline?! U Čehinje špacetava joj armerune dok je bila na poslu i dok ti je butavala spizu u grišna justa. Dok te ni vratila materi ka šalturici izbužane mudante, pizdune

Fabe: Di si bi devesprve

Miro: A ti si se lipo oženi za kukvižu

Franko: Jebenti sve je ovod špjegajemo obo particelima ili obo ženskima, nevojnici jedni?! Ala kuco, mućak u jajima jemate svi koliko se ja razumin u unuke

Fabe: Sve po pola

Miro: Kako sve po pola kad nas je tri

Juro: E sve po pola, jema prav Fabe

Miro: Jebame pas pa valjda na tri dila, di van je geometrija

Fabe: Di je tebi geočehinja

Juro: Tebe toka drača i kupina u Razdoline

Miro: Di je to

Fabe: Kraj Praga pa livo

Franko: Dosta! Ala kuco! Znači ko je na zemji njemu zemja, a ko ni njemu particele s buškima i stinama! Tako ćemo

Fabe: Ja sam uvik bi nogam na zemji

Juro: Ekola ćaća. Meni podanak, a ovo drugo možemo popola.

Miro: Je još ko jema redikula za brata??

Fabe: Ja

Juro: Ti Fabe se nejavij, jesan ti lipo škartava špade, samo cukun ne vidi da san bi u dinare!

Franko: Di ste vi bili kad san ja bi glavni đogadur na karte

Fabe: Doma s materon dok razbije pjate

Miro: Jebale vas karte, ča je s particelon od barba Frane?!

Fabe: Eno je, maše ti kupina ča si je uzgoji

Juro: Meni podanak digod ga jema

Miro: Posraću ti se na podanak

Fabe: Boje će zebat

Juro: Oće ti Čehinja obrisat guzicu

Miro: Ne nego list od smokve ka tvojoj ženi.

Fabe: Ča je je, vidi joj je guzicu Pave

Juro: Ma ko???

Miro: Pave odiza bave

Juro: Drž me ćaća da hi ne ubijen

Franko: Nemojte ka Kain i Abel jeba vas Tito

Fabe: A di njim je treći brat

Juro: Škartali su ga pri diljenja. Ako meni gre podanak zaudobit ću sve grihe ča ste mi činili. Miro mi je govori Šo i tuka me po guzici ka ugotu kad sad hodi u prvi razred.

Fabe: Mene je zamini za sić u gustirni

Franko: Gospe moja ča san vo ugoji

Miro: Posraću se u podanak kome god ga toka

Fabe: Imaš i iz čega

Miro: Muč telarušo

Juro: Tribalo smo te prijavit na Plavi telefon

Miro: A ko je kre ocu uje

Fabe: Juro

Juro: Fabe

Franko: Jebenti sve ko je kre

Fabe i Juro: Miro

Miro: Pojte u kurac svi, nisan ja govnu brat

Fabe: Jesi

Juro: Ja san najveće govnu brat

Miro: Meni podanak

Fabe: Di ćeš se onda posrat

Miro: U vrhovinu

Franko: Sve ću dat crikvi pa ću barenko uplatit raj

Fabe: Je je, pop će te u novemu Passatu odvest do raja

Juro: Ala meni podanak i neka mi se Miro posere

Miro: Meni vrhovina i srat ću svoj na svome

Fabe: A meni ča?

Juro: Tebi meja između podanka i vrhovine

Fabe: Jedino ako mogu tumbat lazu

Franko: Dosta! Ne mogu već. Ala sve popola ću i dosta.

Miro: Kako kad nas je tri

Franko: Ča je mene moralo tokat neparno.

Učinit ću još jedno bilo di i svima po kvarat, eto van ga!!!