FARABUTAVANJE Žedni tići Starega Grada

Stari Grad, Hvar

Pensam ništor da su stari Grci akoštali na For jerbo su im se ispraznile demižane, a na putu do sunca For blišći i škrapom i zemjom i buškom. Pari mi se vele mudro da je niki Grk deboto četiristo godišć pri Isukrsta akošta žedan jerbo je dobro propensa da ćedu forska vina navike bit ka rajska likarija. U polju svetega Stipana Grci su učinili grad još puno pri Isukrsta, a devedest devetega godišća grčke olimpijade učinili su Pharos i jemali u njem ijadu svita.

Na For sam bi nase veleti godišć, a u Staremu Gradu nikad. Je to bokun smišno, da nisam bi sa Brača u Stari Grad nikad, a da sam bi u Japan, Egipat, Kinu, Siriju i svakemu bogu i đavlu doma? Eto, vajalo je učinit šjor Farabuta i libretić Frnjokule šjor Farabuta da bi moja plemenita nogica takla se i starigradskega pajiza.

Mihael i ja poštijemo stare uzance i mire stožera

Moj domaćin Mihael drži do uzanci i zato mi je puno drag. Jemadu vam Starograđani na tlehu ruvinane crikve Sv. Marije iz sedmega godišća jedan puno lipi mozaik na kojemu golubice ločedu iz kantharosa, nako bokun šesnijih žmuli. E tako sam se i ja u Staremu Gradu mora bavit povišću i uzancama, pa sam jušto ka golubica loka iz žmuli svih vrst i veličin. Vaja u Rimu bit Rimjanin, a u Staremu gradu oblejana golubica. Za povist i naše uzance ništa ni teško.

Stari Grad jema mlade duše. Oti svit se zna zajebavat sa svojom nevojom i činit makakade obo svemu. To je vridan svit ognjena srca, boduli ča su resli po lozama, maslinama i škrapima. Boje nego đipies znaju di je koja gomila, di je bušak, di se zec stumbula prirodnom smrću pod peku. Znaju di su i pošte i telegrami od zubatci, čak i one ča su bliže Braču. Znaju svoj kraj, držidu do svojega kraja i ne molaju gveru kontra induštrije apartmani i betoniranja svega svetega.

Prometalo zna sve

Ako te Forani primidu u srce ka svojega, daće ti sve. A ako nisu sigurni u to kakvi si čovik, onda iškaju prometalo da reče besidu. To vam je jedna koščića iz kolina od janjčića, vele mudra ča zna sve obo judima. Jema četiri bande: kraja (kralja), postolara, tovara i dobrega čovika. Bacije se tri puta i u u ta tri tira sve bude kjaro obo čoviku. Ako prometalo ni šempjano …

Prometalo

Prvi tir je “Ko je Farabut”? Pita se prometalo ko je čovik za koga se prometaje. Meni je ispalo da sam dobar čovik. Drugi tir je “Koga je kontra?” ča oće reć koga je intra putem. I meni je tote prometalo jopet reklo dobrega čovika. Treći tir je “Ča mu je reka?” I ispalo mi je da mi je dobar čovik reka da sam dobar čovik. Dunkve, odma sam naleti na šempjano prometalo jerbo ne more bit da je sve tako dobro u farabutskoj krvnoj grupi.

A kako je nastalo prometalo?

Špjega mi je obo temu štoriju barba Maroje, ča je doša s barba Marijom zakantat Farabutu i gostima, a obojici još je dobar timbar za kantat. U starija vrimena svit je goji koze, a kozliće je većinom prodava jerbo je bila vela glad i nevoja. Zadnjega kozlića bi ostavili sebi doma za se pogostit. Od kozlića bi same koščiće ostale, a jedna među njima bi bila iz kolinskega ivera i našla bi se na stolu ka prometalo. Jema tot veće verziji kako se igra, a zajedničko je svima da prometalo uvik jema četiri bande i ista tri pitanja ča sam hi ve gori pomeni.

Svit koji se cereka, pije, ji, lavura i kanta

Meni ni tribalo prometalo za nać dobrih judi u Staremu gradu. Na vapor je po me ariva šjor Nikša, pape od Miahaela koji me je ugosti ka kralja. Reka mi je Mihael da gledan ko jema najveći drob i da ga ne mogu falit. Šjor Nikša mi je isto špjega puno lipih štoriji i nauči sam od njega dvi-tri nove beside.

Stožer nam je bi na obitejskom imanju Rugonj, di se okupja samo vele mudar svit. Ni bilo potriba puno vrimena da upoznam Forane kroz cerekanje, nazdravjanje, dobru spizu i kantanje.
Kantaju svi ka tići, a kako je meni tovar prni u uho, grlo i nos, ja sam samo letretava i nazdravja.

Siri, Maroje i Mario

Prvi dan pismu su poveli šjor Maroje i Mario, veseli mladići od sedamdesetak lit.
Silan drug za kantat je bi i Siri, ča mi je pari ka profešur, ma smo kroz ćakule došli do tega da je bi veli farabut u junosti. Moglo bi se reć da mu ni farabutologija strana ni danas, ča će reć da nisam puno ni fali da je raca od profešuri. Svi ti tići forski su bome navik žedni, ča da vam rečem. A dobremu timbru pripomogla je i peka od janjčića i kozlića.

Peka Rugonj
Mihael & Ivo Broje

Sutradan su kantanje potegli Siri i Mihael, a u devetur uru doša je i profešur od trumbetanja Broje.
Jušto je on iskaza interes da uglazbi jednu moju pismu, a kad sam mu ja zakanta moju ideju obo temu, mora je tumbat glavu u sić da si izbruškina otorinolaringologiju od moje trzalice jazikom.
Ča ću kad sam veće od lapiša, a kantam ka Josipa Lisac himnu, samo ča ona zna ča čini a ja bome samo dešvano arlaučem. Nećemo zaboravit u štoriji ni Vjekoslava ča nam je da ruke u kantanju, ma još veće u enologiji, a jušto takvi inženjer je bi i jedan šesni Franko iz Vele Luke ča timunira fureštima na brodu.

Uza sve to, sve je to vridan svit ča lavura na sve strane. Reka bi barba Smoje da je bravura živit bez lavura, a ja nikako veće bacam na tu njegovu bandu. Inkantan sam za ložje, jemam dvi live za u kaić, ma za jist i pit sam nasađen ka rajska motika. A ovo ča štrukam iz lapiša bokun proveseli narod, pa me eto škapulaje od tega da rečem kako sam muzički vrlo nadaren za svirit kurcu. U klapi bi moga eventulno pivat a kapula.

Piva sam a kapula

Vengo, na For sam ubilježi puno tega za nove štorije i svako malo ću čagod tumbat na vu stranicu. Da ne bi samo fali forski svit velim besidima, nadožuntat ću im anamnezu sa štorijom da znaju pripleskat i vlastitu svojtu na balima, kad vino iz droba počme mahat jazikom i pestima.

Fala

E, to je svakako ča svima jemam za reć. Pari mi se da se nisam maka od doma, a vidi sam puno novih stvari. Upozna sam nove prijateje kojima ću se vično vraćivat na mukte spizu i piće ka pravi Bračanin. Fala mojim domaćinima, ali jušto tako i svitu ča nas je doša pozdravit u pajizu Kod Damira i vazest moje libre. Ivica, Saša, Magdalena, Anđelka, Linda, Neno, Paola, načelnik, Kiki i drugi. Slabo pamtim imena, ma sam si naredi mozgu da jema upamtit taj lipi svit ča je moje kulecanje po Staremu gradu oplodi na puno veće načini nego ča moredu zamislit. Lipo je prodat libar, još lipje je vazest kune ča su za mojega tića Vita, a najlipje od svega je avancat nove prijateje. Doša sam na For ka Šjor Farabut, a iša sam ća ka prijatej dičnega naroda. Ča će ti veće u životu.

Forani i Frnjokule

P.S.

Napisa bi koju besidu veće o prijateju Mihaelu, ma ne bi ti da mu se jidi žena. Šesnica je prava i vridnica. Ako jema slobodnu sestru neka se žvelto javi. Ili rodicu, prijatejicu, kumu, kolegicu, susidu.

Prethodna objavaPjesma ŠEPAV PAS
Sljedeća objavaPjesma TRČI ŽIVOT U NEBO
Slaven Vujić
Stvaranje je uvijek bila moja strast. Stvarati poslove, projekte, knjige. Danas pišem priručnike za samoizdavače na engleskom jeziku, a na svom jeziku razne priče, slikovnice i poeziju. Pišem i izvodim Šjor Farabuta na čakavici. Gutam sva štiva vezana uz Tolkiena i vodim Tolkienology, humorističnu stranicu baziranu na njegovim djelima. Literarna sam lutalica, što sasvim dobro paše uz moja razmišljanja o životu. Tolkien me najbolje poznaje kad kaže "nisu izgubljeni svi koji lutaju".

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here