PISMA Ćapalo me

Ćapalo me

Pinku je fjaka
ležim ka dlaka
žute novosti
nadijem na osti
slušam grdeline
ajime miline
šuška štramac
i češki pramac
stižu s mora
friganih bora
ćapat će vodu
u lešo hodu
punit će jamu
septičku dramu
prnit u jogi
da restu rogi
leć ka muflon
blejat u plafon
ča je turizam
lin silogizam
gol aforizam
kapitalizam
a šjor farabut
i janjeći but
skupa se jidu
masno blišćidu
jer debuleca
u drobu jeca

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here